Grondwaterzuivering

theo-van-velzen-Grondwaterzuivering-beeld-3

Grondwater zuiveren of behandelen

Op veel plaatsen in Nederland blijkt het grondwater verontreinigd te zijn met diverse stoffen. Soms is het verontreinigde water zelfs ver van de oorspronkelijke bron en tot grote diepte aanwezig. Dit gebeurt onder invloed van grondwaterstromingen. Dit verontreinigde water kunnen we dus aantreffen tijdens het bemalen. Het is dan zaak om dit water op de juiste manier af te voeren, te behandelen of te zuiveren. Voor het advies, het ontwerp van de zuiveringsinstallaties en de juiste technieken hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Grondwaterzuivering met snelle uitvoering

Wil je als aannemer of zzp'er zorgen voor een professionele grondwaterzuivering, zoals ontijzering, voor jouw lokale of landelijke project? Vraag dan gemakkelijk een offerte aan bij Bronbemaling.com voor een snelle opvolging en uitvoering. Zo voeren we niet alleen grondwaterzuivering uit, maar denken met je mee vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van watervraagstukken.

Hoe we dat doen

Als het opgepompte grondwater verontreinigd is, mogen we dit niet zomaar lozen in oppervlaktewater, het riool of weer infiltreren in de bodem. We moeten het eerst zuiveren. Het water dient te worden gereinigd tot het voldoet aan de door de water-ontvangende of -controlerende instantie gestelde eisen. Het onttrekken van water kan worden gestopt als blijkt dat het grondwater geen gevaar meer oplevert voor de volksgezondheid en het milieu. Of als de werkzaamheden gereed zijn en bemaling niet meer nodig is.

Grondwater ontijzeren

In het Nederlandse grondwater is ijzer (Ferro) aanwezig. Hoewel het niet heel schadelijk is voor mensen, neemt het wel de zuurstof weg voor planten en dieren. En kan het technische problemen geven, zoals verstoppingen van leidingen. Kortom: om problemen te voorkomen, dient dit water behandeld te worden. Er is hiervoor wel een speciale behandeling nodig. Bij het oppompen komt namelijk dit ijzer met zuurstof in contact, waardoor het wordt omgezet in ijzeroxide (Ferri). De ijzeroxide vlokt dan uit (roest) en deze ijzerroestvlokken verstoren in belangrijke mate de mogelijkheden om het grondwater te reinigen. Bij een hoge ijzerconcentratie kan hierdoor het hele reinigingssysteem worden uitgeschakeld en bestaat het risico van verstopping van de installatie.

Wij hebben diverse systemen ontwikkeld die bijna elke ijzerconcentratie kunnen verwerken. Bij gebruik van deze methode is het water na de reiniging weer geschikt voor lozing en/of infiltratie. Waar nodig passen we ook andere technieken toe. Denk aan actief kool, beluchters, striptorens met luchtbehandeling, afscheiders en (permanente) zandfilters, maar ook biologische zuiveringstechnieken.

theo-van-velzen-Grondwaterzuivering-beeld-2

In situ bodemsanering

Bij in situ worden verontreinigingen in zowel de grond als in het grondwater ter plekke afgebroken. Deze techniek wordt tegenwoordig veel toegepast om grootschalige ontgravingen te vermijden en daarmee stagnatie van het project te voorkomen. Of omdat de verontreiniging is geconstateerd op een plek waar ontgraven onmogelijk of uiterst moeilijk uitvoerbaar is. Theo van Velzen brengt hiervoor horizontale en/of verticale wateronttrekkingsfilters aan of infiltratie- of injectiefilters. Het onttrokken water kan dan worden gezuiverd door een zuiveringsinstallatie.

Registratie en besturing

Veel van onze reinigingsinstallaties zijn voorzien van een elektronisch besturingssysteem. Daarnaast kunnen we ze ook voorzien van een beveiligingssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de installatie niet over kan stromen. Bij calamiteiten schakelt de installatie zichzelf automatisch uit en geeft een alarmeringssignaal telefonisch door.

Bemonstering grondwater

Wat is de kwaliteit van het opgepompte water? Dit wil de water-ontvangende of -controlerende partij steeds vaker weten voordat het water geloosd kan worden. In alle detail. Het opgepompte water dient hiervoor eerst te worden bemonsterd en geanalyseerd. Wij kunnen het water voor u bemonsteren en laten analyseren door een Sterlab.

Wil je water zuiveren of behandelen of heb je een vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven