Grondboringen

Theo-van-Velzen_grondboringen

Voor elke vraag de juiste booroplossing

Grondboringen verrichten is meer dan alleen het boren van een gat in de grond. Er komt veel vakkennis en gevoel bij kijken. Onze ervaren boormeesters lokaliseren met de nieuwste boortechnieken de beste plek voor de waterbron. Ze kijken hierbij naar de meest geschikte waterdragende laag. Soms betekent dit dat we tot grotere diepte moeten gaan om de kwaliteit te krijgen die wij onze opdrachtgevers garanderen. Zo verzekeren wij u altijd van een goed werkende, eigen watervoorziening.

Grondboring nodig of een van onze andere diensten?
Neem direct contact met ons op.

Verschillende boordoelen

Grondboringen werden vroeger hoofdzakelijk gedaan om drinkwater te onttrekken. In de loop der jaren zijn de doeleinden sterk uitgebreid en passen we de grondboortechniek toe voor meerdere doelen, denk aan:

  • Milieu. Het plaatsen van filters (in situ) voor bodemonderzoek door middel van bemonstering, het opstellen van boorstaten en grondwatersaneringen.
  • Particulieren. Bijvoorbeeld de aanleg van tuinberegening of aardwarmte.
  • Agrarische sector. Van beregening tot drinkwatervoorziening bij veehouders.
  • Industrie. Van koelwater tot het grijswatercircuit en watervoorzieningen voor bijvoorbeeld autowasstraten.
  • Recreatie. Aanboren van waterbronnen voor campings, zwembaden en maneges.
  • Brandpreventie. Het boren van brandbronnen op industrie- en bedrijventerreinen, woonwijken en vakantie- en recreatieparken.
Theo-van-Velzen_grondboringen

Onze technieken

Voor elke situatie, bodemlaag en elk boordoel hebben wij de juiste technieken in huis. Van pulsboringen en spoelboringen tot zuigboringen en sonisch boren. Wij adviseren u graag over de meest geschikte oplossing voor uw boorvraagstuk.

Een pulsboring is een heel nauwkeurig boorsysteem waarbij de grond door een puls aan een lier uit een boorgat wordt gehaald. Na enkele tientallen slagen wordt de puls omhooggehaald, geleegd en weer in de boorbuis gebracht. Als wij de boorbuizen op de juiste diepte hebben aangebracht, plaatsen we het filter. Het systeem kent veel voordelen. Zo staat het filter altijd op de juiste diepte. Ook kunnen wij de grondlagen exact beschrijven en kan het boorgat nooit invallen. Daarbij voorkomen we vermenging met verontreinigde grond, omdat de boorbuizen strak door een afdichtende laag gaan.

Voor bronbemaling is zuigboring een veel gebruikte methode. Met zuigboren houden we het boorgat in stand door de boorvloeistof. Naast het boorgat wordt een boorbak geplaatst welke in verbinding staat met het boorgat. Vervolgens wordt de boorbak met water gevuld. Als het water via de boorbak het boorgat inloopt, starten we de boring. De zuigpomp zuigt daarbij het water uit het boorgat door boorbuizen. De opgeboorde grond en het water gaan dan door de pomp naar de boorbak. Het boorgat moet op overdruk worden gehouden met water om inzakken van de wanden te voorkomen. Als het boorgat op de juiste diepte is gebracht, worden de boorbuizen verwijderd. Het filter wordt geplaatst en het perforatiegedeelte wordt omstort met filtergrind. Eventuele doorboorde klei en veenlagen worden afgedicht met zwelklei.

Spoelboren werkt bijna op dezelfde manier als zuigboren, alleen is de stroomrichting van het water net andersom. Bij spoelboren wordt de boorspoeling door de boorstand naar beneden gepompt. De losgeboorde grond wordt vervolgens langs de boorbuizen en het boorgat omhoog geperst en komt via de overstort in de spoelbakken terecht.

Sonisch boren is een van de snelste boormethodes in Nederland en wordt voor verschillende projecten gebruikt. Denk aan het plaatsen van peilbuizen en boringen voor saneringsprojecten, partijkeuringen voor warmtelussen en meer. Het is hoogfrequent machinaal boren met een sonische boorkop, waarbij een hoogfrequente slagkracht gecreëerd wordt. Deze trilling wordt op de boorbuis overgezet. Bij de punt van de boorbuis wordt de grond week gemaakt. Door het gewicht van de machine kan dan de boorbuis in de grond gedrukt worden. Hierdoor is geen sprake van uitkomende grond en komt de boormeester en de assistent niet in aanraking met de uitkomende grond.

Grondboringen met snelle uitvoer

Wil je aan de slag met grondboringen bij jouw landelijke of lokale project als aannemer of zzp'er? Vraag bij Bronbemaling.com eenvoudig een offerte aan voor een snelle opvolging en uitvoering. Zo voeren we niet alleen grondboringen uit, maar denken ook met je mee vanuit meer dan 75 jaar ervaring op het gebied van watermanagement.

Grondboring nodig of een van onze andere diensten?

Scroll naar boven