Verticale bemaling

Theo-van-Velzen_bronbemaling-beeld-2

Verticale bemaling: veelzijdig in verschillende situaties

Verticale bemaling is een veelvoorkomende techniek om het grondwater tijdelijk te verlagen. We werken met verschillende systemen om het grondwater op te pompen. Afhankelijk van de bodemopbouw en ontwateringsdiepte adviseren we één van de volgende systemen.

  • Vacuümbemaling
  • Spanningsbemaling
  • Deepwell-bemaling
  • Zwaartekrachtbemaling
  • Open bemaling

Bronbemaling nodig
of een van onze andere diensten?

Vacuümbemaling

Door vacuümbemaling toe te passen, onttrekken we het grondwater voordat het de bouwput in kan stromen. Dit kan zowel verticaal als horizontaal gebeuren. Handig aan een vacuümbemaling is dat het snel in te zetten is én makkelijk weer te verwijderen is.

Bij het toepassen van verticale vacuümbemaling plaatsen wij om de drie meter filters. Deze filters sluiten we vervolgens aan op een zuigleiding. Voor een optimale werking plaatsen we de verticale vacuümbemaling zo dicht mogelijk bij het werk. Want hoe verder van de droog te houden bouwput, hoe meer water we moeten onttrekken. En dat is soms niet wenselijk. Verticale vacuümbemaling onttrekt namelijk relatief veel water om een bouwput droog te houden. Met alle gevolgen van dien voor de omgeving. Denk aan zettingen in zettingsgevoelige gronden, zoals klei en veen. Twijfelt u of vacuümbemaling de juiste oplossing is? Wij adviseren u graag.

Theo-van-Velzen_bronbemaling-beeld-4

Spanningsbemaling

De balans tussen grond en water kan bij het graven van een bouwput ontregeld raken. Zelfs zo ontregeld, dat de bodem van de bouwput kan barsten en welvorming ontstaat. Dit zie je bijvoorbeeld snel gebeuren in poldergebieden waar zich een afsluitende laag bevindt. Met spanningsbemaling verlagen wij de grondwaterdruk onder de afsluitende laag om dit risico te voorkomen.

Zwaartekrachtbemaling

Wanneer de bodem uit grove lagen (zoals zand of grind) bestaat, passen wij zwaartekrachtbemaling toe. Het grondwater stroomt dan door de zwaartekracht naar de bemalingfilters. Deze filters zijn van boven open, zodat er geen vacuüm ontstaat. Met behulp van een inhanger wordt het bemalingwater vervolgens uit het filter gezogen.

Deepwell-bemaling

Wanneer we het grondwaterpeil op grote diepte of met grotere debieten moeten verlagen, passen wij deepwell-bemaling toe. Een deepwell bestaat uit een verticaal boorgat, waarin een stijgbuis met een geperforeerd gedeelte (filter) en een zandvang wordt geplaatst, omstort door filtergrind.

In de deepwell-bron hangt een onderwaterpomp die het water een zodanige opvoerhoogte geeft dat het met een persleiding afgevoerd kan worden. Grote pluspunt is dat er met deepwells grote debieten worden bereikt. Daarnaast wordt het grondwater door de deepwell naar een geconcentreerd onttrekkingspunt geleid. Hierdoor vormt de deepwell geen obstakel en heeft hij beperkt onderhoud nodig. Door het gebruik van perspompen zijn grote opvoerhoogten mogelijk. En dat is handig als snel grote verlagingen nodig zijn of als op de plek diepe grondwaterstanden zijn.

Theo-van-Velzen_bronbemaling-beeld-5

Open bemaling

Een van de makkelijkste systemen is de open bemaling die we met name gebruiken bij open putten en bouwkuipen of om overtollig regenwater af te voeren. Ook passen we dit type bemaling toe bij slecht doorlatende bodemlagen, zoals leem, klei en veen.

Verticale bemaling met snelle uitvoering

Ben je voor jouw lokale of landelijke project als aannemer of zzp'er op zoek naar verticale bemaling? Vraag voor een snelle opvolging en uitvoering gemakkelijke een offerte aan bij Bronbemaling.com. Hier voeren we niet alleen verticale bemaling uit, maar denken met je mee vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van watervraagstukken.

Bronbemaling nodig of een van onze andere diensten?

Scroll naar boven