Drainage of horizontale bemaling

theo-van-velzen-Drainmachine-3

Drainage of horizontale bemaling

Bij horizontale bemaling of drainage voeren we grondwater af via horizontaal geplaatste zuigbuizen (drains). We gebruiken deze techniek bijvoorbeeld bij het aanleggen van ondergrondse kabels of leidingtracés of om wateroverlast onder en om de woning te verhelpen. Ook bij bepaalde bodemprofielen is horizontale bronbemaling het beste ontwateringssysteem. Denk aan terreinen met een goed doorlatende bovenlaag op een ondoorlatende ondergrond. Deze kunnen met verticale bronbemaling nauwelijks worden ontwaterd, terwijl dit met horizontale bronbemaling geen enkel probleem is.

Horizontale bemaling met snelle uitvoering

Ben je als aannemer of zzp'er op zoek naar professionele horizontale bronbemaling voor jouw lokale of landelijke project? Vraag bij Bronbemaling.com  gemakkelijk een offerte aan voor een snelle opvolging en uitvoering. Hier voeren we niet alleen horizontale bronbemaling uit, maar denken met je mee vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van watervraagstukken.

Drainage nodig
of een van onze andere diensten?

Voordelen horizontale bronbemaling

Oorspronkelijk werd horizontale bronbemaling gebruikt bij de aanleg van pijpleidingen. De voordelen van het systeem bleken zo groot te zijn dat het nu ook toegepast wordt bij tal van andere werkzaamheden. Denk aan de aanleg van rioleringen, op industrieterreinen, bouwputten, bij waterzuiveringen en ga zo maar door. Wat die voordelen precies zijn, leggen we hieronder uit.

  • In gelaagde bodemprofielen is het resultaat veel beter, omdat we over de gehele lengte van het tracé de aanwezige stoorlagen kunnen doorbreken.
  • Het horizontale systeem kan steeds opnieuw worden gebruikt. De drains blijven in de grond achter. Om deze opnieuw te gebruiken is het aansluiten van een vacuümpomp op de intact gehouden blinde buis voldoende. Op die manier kan de grondwaterstand opnieuw worden verlaagd.
  • Door het ontbreken van bovengrondse obstakels blijft het bouwterrein volledig toegankelijk en hindert de bronbemalingsinstallatie de bouwwerkzaamheden niet.
  • Het horizontale systeem is snel aan te leggen.
  • De hoeveelheid water dat we afpompen, is lager dan bij verticale bronbemaling.
  • Aangezien door drainage minder water aan de omgeving wordt onttrokken, verkleinen we de kans op schade aan gewassen en gebouwen. Dat komt doordat het terrein zich versneld gaat zetten. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden zand voor de voorbelasting achterwege blijven. Zo verkorten we de periode die nodig is voor de zetting drastisch.
  • Horizontale bronbemaling verdient hydrologisch gezien de voorkeur boven het verticale systeem. Behalve een snellere werking is het debiet lager dan bij een verticaal systeem.
  • De gewenste verlaging van de grondwaterstand bereiken we sneller dan met het verticale systeem.
theo-van-velzen-Drainmachine-2
theo-van-velzen-Drainmachine-4
theo-van-velzen-Drainmachine-1

Principe van de horizontale bronbemaling

Het principe van horizontale bronbemaling is eigenlijk heel eenvoudig. Dit doen we met een speciaal geconstrueerde drainmachine op rupsen. Deze is uitgerust met een kettinggraver die een sleuf graaft. Tijdens het graven brengen wij direct achter de graafketting een flexibele kunststof filterbuis (drain) aan in de sleuf. Het begin van de flexibele buis is ‘blind’ en wordt vanaf het maaiveld op gewenste diepte ingegraven. Eenmaal op de gewenste diepte gaat de blinde buis over in een geperforeerde flexibele buis. Deze ligt dan horizontaal. Op het begin van de aangebrachte filterbuis sluiten we een vacuümpomp aan. Het grondwater wordt via de perforaties door onderdruk in de filterbuis gezogen en vervolgens via de blinde buis door de vacuümpomp opgepompt en (gecontroleerd) afgevoerd.

Drainage nodig of een van onze andere diensten?

Scroll naar boven