Kroostweg – Zeist

Kroostweg - Zeist - Storten betonvloer

  • Wat: Kroostweg – Zeist
  • Start project:
  • Oplevering project:
  • Samenwerking van: Aannemerbedrijf W.A. van Engeland en Zonen B.V. en Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica

Van Aannemerbedrijf W.A. van Engeland en Zonen B.V. hebben wij de opdracht gekregen om een bemalingsplan op te stellen, de melding voor het onttrekken en lozen van grondwater te verzorgen en vervolgens de bemaling uit te voeren. De bemaling is noodzakelijk om een ondergrondse kelder te plaatsen onder een nieuw te bouwen huis.

Project in beeld

In de voorbereidingsfase werden wij geconfronteerd met een VOCL-verontreiniging. Het waterschap en de gemeente eisten dat deze verontreiniging niet zou verplaatsen. Een op het oog eenvoudige bemaling mondde daarom uit in een voor ons uitdagend project.

Door ons zusterbedrijf Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica is vervolgens een bemalingsadvies opgesteld met daarin een retourbemaling als ‘scherm’ tussen de bemaling en de vervuilde spot. Om de kuip droog te krijgen, wordt er gemiddeld 50 m³/uur onttrokken. Waarvan ca. 80% wordt geretourneerd en de overige 20% geloosd op het aanwezige vuilwaterriool. Met dataloggers in peilbuizen wordt de grondwaterstand 24/7 gemeten om te monitoren of we niet te veel verlagen dicht bij de vervuilde spot.

Bronbemaling nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven