Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Defensie Eiland Woerden - Woerden

Nabij het oude kasteel op Defensie Eiland Woerden heeft Theo van Velzen Grondboortechniek en Bronbemaling in opdracht van Vorm Bouw , de bemaling uitgevoerd t.b.v. de aanleg van een kelder op het zuidelijke deel van het Eiland. In verband met de monitoring van grondwaterstanden in de omgeving én t.b.v. van de monitoring van het verplaatsen van de aanwezige vervuiling zijn er ca. 20 peilbuizen aangebracht. Op de locatie stond ooit een wasserij voor het chemisch reinigen van militaire kleding. Daarbij kwam niet alles even netjes in het riool terecht. Waardoor helaas meer bodemverontreiniging aanwezig was dan verwacht. Het onttrokken (vervuilde) grondwater is door middel van een waterzuivering bestaande uit o.a. 2 grote striptorens (150 m3/h) uiteindelijk geloosd op de naastgelegen singel. Monitoring van de vervuiling houdt stand tot 2021, aanzienlijk langer dan verwacht.

Dit project is inmiddels afgerond

Foto's van dit project