Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Bluswatervoorziening duingebied Gemeente Den Helder - Gemeente Den Helder

Het duingebied van de Gemeente Den Helder wordt voorzien van bluswatervoorzieningen. Wij zijn verantwoordelijk voor het boren en afmonteren van een drietal brandbronnen van circa 40 meter diep.

https://player.demediahub.nl/video/98737890/waterput-slaan-op-de-tillenhof-in-huisduinen


Dit project is inmiddels afgerond

Foto's van dit project