Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Tijdelijke pompinstallatie Handelskade Beverwijk

Tijdens de uitbreiding van het rioolstelsel op de Handelskade in Beverwijk met o.a. twee nieuwe overstortputten door de firma GP Groot, zorgt Theo van Velzen voor het verpompen van het rioolwater met een capaciteit van 3000 m3/h.

De tijdelijke pompinstallatie bestaat uit vier frequentie geregelde Hidrostal pompen met stroomvoorziening door onze eigen aggregaten.
In de 500 mm persleiding is over de drukke Handelskade een wegoverspanning met een lengte van 50 meter en een doorrij hoogte van 5 meter geplaatst.
De bemaling voor dit project is ook door Theo van Velzen verzorgt.