Pand Theo van Velzen - Alkmaar

N23-Westfrisiaweg

De N23/Westfrisiaweg vormt een essentieel onderdeel van de alternatieve Oost- West verbinding van Alkmaar naar Zwolle: de N23. Het 42 kilometer lange tracé loopt van Heerhugowaard naar Enkhuizen en sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. De opwaardering van het tracé verbetert de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de regio.

Heijmans realiseert in opdracht van de Provincie Noord-Holland de opwaardering van de N23/Westfrisiaweg.

De bemalingswerkzaamheden van dit project zijn in zijn geheel gegund aan Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen BV. Op 15 september 2015 heeft Theo van Velzen dit contract met Heijmans Infra BV ondertekend.