Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Nieuws

Theo van Velzen wordt overgenomen door Henk van Tongeren

gepuliceerd op 10 december 2020

Vanaf 1 januari worden Theo van Velzen Grondboortechniek en Bronbemaling en Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica BV overgenomen door Henk van Tongeren Water & Techniek. Hiermee worden we de grootste bronbemaler van Nederland. Stiekem waren we al maanden bezig met deze overname. De weg ernaartoe hebben we voor jullie gefilmd… ;-) https://youtu.be/cWrJS46Hsyc

 

Grootste bronbemaler van Nederland

Met deze overname mag Henk van Tongeren zich volgend jaar de grootste bronbemaler van Nederland noemen. Naast de vijf huidige vestigingen in het oosten en noorden van Nederland krijgen zij er nu ook een vestiging in het westen bij. Zo hebben we een mooie landelijke spreiding en verdubbelen we ons machinepark. En krijgen zij er een expertise grondmechanica bij.

 

Los van de wisseling van eigenaar, verandert er voor jou niets. We blijven gewoon het vertrouwde adres voor grondboortechniek, bronbemaling en grondmechanica. Ook de namen van onze bedrijven blijven hetzelfde. Wel hebben we door de overname meer slagkracht en kennis dan we afzonderlijk hebben. Door onze krachten te bundelen worden we de meest innovatieve en slagvaardige bronbemaler van Nederland. Met als grootste voordeel voor jou: de totale dienstverlening. Van advies tot complete uitvoering, onderhoud en service.

 

Verduurzaming branche

De overname is ook een belangrijke zet in het verduurzamen van de branche. De bedrijven staan ​​bekend om hun innovatieve product om de CO2 footprint zo klein mogelijk te houden. Al jarenlang werken we samen om onze duurzame DSI -infiltratietechniek op de kaart te zetten en maken we gebruik van zuinige motoren en alternatieve brandstoffen en energiebronnen. Uiteindelijk willen wij met Henk van Tongeren in 2030 CO2-neutraal te zijn en de branche laten zien dat duurzaam bouwen de norm is. Daar hebben we geen slagkracht voor.

 

Vragen?
Wij hechten waarde aan het persoonlijk contact met onze klanten en zullen daarom op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen onze organisatie. Mocht u nu al vragen hebben over de overname van ons bedrijf door Henk van Tongeren Water & Techniek BV, dan weet u ons te vinden.

Foto 1

DSI® retourbemaling - Bergen Groeneweg

gepuliceerd op 21 september 2020

Voor Pieter de Boer Bouw en Ontwikkeling bemalen wij een bouwkuip voor een kelder aan de Groeneweg 32A in Bergen.

Er is een vergunning voor het lozen op oppervlakte water. Maar uit onze ervaring met dit gebied hebben wij geadviseerd om het onttrokken water te retourneren, i.v.m. H2S. Er staan 20 DSI® retourfilters in en kunnen hier 25-30m3 per uur in kwijt.

Gecertificeerd voor de BRL 11000-3B

gepuliceerd op 01 juli 2019

Met trots kunnen wij zeggen dat wij, Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen BV, begin dit voorjaar gecertificeerd is voor de BRL 11000 scope 3B. Ontwerp, Realisatie, Beheer en Onderhoud van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen.

Bodemenergiesystemen, voor een duurzame verwarming en/of verkoeling van gebouwen is deze tijd helemaal “hot”, een veel besproken onderwerp in het dagelijks leven, de populariteit groeit!

Met een warmtepomp op bodemwarmte kunt u uw gebouw/woning verwarmen en koelen met duurzame energie uit de aarde. Hiermee bespaart u 30-60% op de energiekosten voor de verwarming en koeling.

Om dit systeem te kunnen realiseren moeten warmtelussen geboord worden, voor het aanbrengen van deze diepe boringen zijn wij gecertificeerd en bent u bij ons aan het juiste adres.

Monumentaal Alkmaars gemaal

gepuliceerd op 06 mei 2019
Theo van Velzen Grondboortechniek en Bronbemaling BV heeft een flinke hoeveelheid dure smeerolie afgeleverd, speciaal voor klassieke motoren.
Tevens mogen de vrijwilligers aankloppen bij de werkplaats van dit betrokken bedrijf als er kleine reparaties of gereedschappen nodig zijn. Daarmee is deelname aan de Molen en Gemalendag in ieder geval gered.

Bekijk met onderstaande link de film.

https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60039700-water-staat-vrijwilligers-monumentaal-alkmaars-gemaal-aan-de-lippen-video


CO2-Prestatieladder niveau 3

CO2- Prestatieladder niveau 3

gepuliceerd op 26 februari 2019

November 2021; Wij blijven hard werken aan CO2-reductie

Energiebeleid

De van Tongeren Watertechniek BV groep werkt hard om de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolgen van de productie en de levering van haar producten en te verminderen.  

CO2-voetafdruk 1e helft 2021

Ieder half jaar wordt de CO2-footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelen te stellen. Vanwege het samengaan van de bedrijven bekijken we de voortgang ten opzichte van het jaar 2019.

In de 1e helft van 2021 is in totaal 1.679,9 ton CO2 uitgestoten, waarvan 1.671,2 ton CO2 in scope 1, 8,7 ton CO2 in scope 2 en 0,0 ton CO2 in scope 3 zakelijk vervoer.


Voortgang beschrijving

In de 1e helft van 2021 steeg de absolute CO2-uitstoot met 650 ton (bijna 27%) tien ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (basisjaar). De gemiddelde CO2 per FTE (werknemer) steeg op jaarbasis met 4,9 ton tot 26,4 ton CO2 per werknemer. De absolute stijging van de 1e helft van 2021 is vooral de oorzaak van de stijging van de bedrijfsactiviteiten, zichtbaar in meer brandstofverbruik. Ook het gasverbruik steeg als gevolg van het koudere voorjaar. Als gevolg van de inzet van HVO20 en HVO10 brandstoffen werden in deze periode al 130 ton CO2 minder uitgestoten ten opzichte van diesel, echter door de stijging van het verbruik volledig gecompenseerd.

Het elektraverbruik van de vestigingen was in deze periode duidelijk lager dan de periodes. Naar schatting zal voor de volledige periode 2021, bij gelijkblijvend verbruik, een reductie van ca. 130.000 kWh worden verwacht aan ingekochte elektra door minder elektriciteitsverbruik en meer eigen opwek.

In 2018 werd de vestiging te Drachtstercompagnie geopend. Door deze vestiging kan het materieel en andere bedrijfsmiddelen nabij het werk gestald worden voor de vestiging. Ook is voldaan aan het samengaan van beide bedrijven in 2021 is een liggend dekkingsgebied, kan het ontstaan ​​van het transportkilometers op de latere termijn.


CO2-reductiedoelstelling

In 2020 is een nieuw energiemanagementplan opgesteld tot eind 2026. Voor de 5 jaar is een nieuw CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Wij willen in 2026 ten opzichte van 2019 33% minder CO2 uitstoten

Dit doel is niet gemakkelijk. Dit doel kunnen we dus alleen halen als jij ook mee doet!

  1. Draag bij als bestuurder: Probeer zo min brandstof te verbruiken door bijvoorbeeld: uitrollen, goed en anticiperen. Kijk hier voor alle bestuurderstips. Als bestuurder veel bijdragen aan het gebruik van ons brandstofverbruik: zet hem op!
  2. Zorg voor wekelijks, zorgvuldig onderhoud van materieel. Dan wordt er minder brandstof dan bij onregelmatig onderhoud.

Heb je zelf een idee? Of loop je ergens tegenaan wat betreft CO2-uitstoot?

Heeft u ideeën hoe wij onze CO2-uitstoot kunnen verlagen in projecten? Wij horen het graag!

Je kunt je idee of vraag altijd indienen via info@theovanvelzen.nl


juli 2020; Zo nnig voorjaar en de overstap naar windenergie zorgen voor een grote reductie van de CO2-uitstoot.

De CO2-voetafdruk van het eerste halfjaar 2020 is gereed. Hierin valt op dat er een aanzienlijke CO2-reductie is tien overzicht van het eerste halfjaar 2019.

Een groot effect heeft het voorjaar van 2020 op de reductie. De zonnepanelen hebben veel stroom opgewekt en we hebben daarvan ook nog een grote hoeveelheid terug kunnen leveren. Daarbij zijn we voor de momenten dat de zonnepanelen niet genoeg stroom geleverd overgeschakeld van grijze stroom naar groene stroom uit Nederlandse windenergie.

Dit alles samen met een reductie van ruim 50 ton CO2 opgeleverd ten opzichte van de eerste helft van 2020


Nieuwsbrief januari 2020

Eind 2019 hebben diverse her-certificeringsaudits plaats gevonden. Voor al onze certificaten hebben wij een positieve beoordeling ontvangen. Deze positieve volgende van de auditors zijn een bevestiging van onze bedrijfsvoering en een pluim voor medewerkers! De nieuwe certificaten zijn ontvangen allemaal bij gewerkt op onze website, https://theovanvelzen.nl/kwalificeringen/

Nieuwsbrief Oktober 2019

Wij merken dat opdrachtgevers en klanten steeds vaker de voorkeur geven aan ondernemers met een meer duurzame bedrijfsvoering. Ons certificaat 'CO2-prestatieladder niveau 3' laat zien dat wij CO2-reductie serieus nemen. Eind december vindt de her-certificering plaats van de CO2-prestatieladder. Dan kunnen wij melden dat onze goede, op het gebied van duurzaamheid, leiden tot minder CO2-uitstoot.

LED-verlichting

Afgelopen jaar zijn 100 lampen in de werkplaats vervangen door LED-verlichting. De lichtopbrengst is hiermee vergroot, maar het elektriciteitsverbruik is flink verminderd. Wanneer wij het verbruik van ongeveer 2,5% op het elektriciteitsverbruik bekijken, komt dit tot een besparing van ongeveer 2,5% op het elektriciteitsverbruik. Dit houdt een besparing van ongeveer 2 ton CO2 in!

Voor de toekomst wordt nog bekeken van de verlichting op de parkeerplaats en in het kantoor ook niet vervangen worden door LED verlichting.

HVO
Wij onderzoeken de mogelijkheden van blauwe diesel.

Deze diesel, ook wel HVO levert een aanzienlijke bijdrage aan de verlaging van de CO2-uitstoot.

Nieuwsbrief juli 2019

Het is ons gelukt nog voor het bouwvak de CO2-voetafdruk van het eerste halfjaar compleet te hebben! We kunnen nu zien dat de nieuw geplaatste zonnepanelen veel gebruikt. De circulaire zullen we bespreken in ons nieuwe energiemanagementprogramma. We verwachten dit programma in het tweede halfjaar te publiceren. De footprint kunt u terug vinden onder https://www.theovanvelzen.nl/co2-prestatieladder/


Nieuwsbrief april 2019

Op dinsdag 26 maart jl. heeft de audit plaatsgevonden tbv ons CO2-prestatieladder is helaas er een afwijking geconstateerd 3. Deze hebben wij naar eer en verbeterd. De vernieuwde Footprint is als één document geplaatst op onze site www.theovanvelzen.nl . Hierin is de afwijking te zien voor de periode 2015 tot en met 09-01-2020. Het Energie Management Programma wordt tevens geplaatst op de site van www.skao.nl en www.theovanvelzen.nl .

De constatering van de afwijking veroorzaakt, dat de emissiefactoren in de Footprint vanaf het referentiejaar niet conform de site van www.co2emmissiefactoren.nl was. Hierdoor moest de Footprint aangepast worden en een bijbehorend verslag van de afwijking gemaakt worden. Het verslag is per heden op onze site.

Nieuwsbrief februari 2019

De voorbereidende werkzaamheden voor de tweede tussentijdse audit voor de CO2 prestatieladder zijn afgerond. Uit de gegevens is gebleken dat wij op de goede weg zijn met de CO2-reductie.

De onderneming is in 2015 gestart met de CO2 Prestatieladder en onze uitstoot per fulltime medewerker was toen 11,9 ton. Door groei van de onderneming was de uitstoot in 2016 tot 15,73 ton. In 2017 zagen wij dat het aanbod van werk, met het aantal medewerkers gelijk. De uitstoot daalde in 2017 naar 14,9 ton. De verwachting voor de voetafdruk van 2018 is dat de uitstoot nog meer zal dalen tot ongeveer 11,2 ton.

Bij de 1ste her-certificering is besloten om naast een vergelijk in uitstoot in ton CO2 per fulltime medewerker(FTE), ook een vergelijk te maken in ton CO2 per euro bedrag omzet. Wij hebben dat deze omzet berekend, dit houden in dat minder CO2-uitstoot per euro bedrag omzet. Wij zijn gericht met het doel, gerealiseerd wij onze doelstelling om minder CO2-uitstoot te produceren. Dit houdt ons bezig niet tegen om reductie te blijven realiseren.

Het Energiemanagement programma 2017/2018 is geïnstalleerd op onze website, de bedrijvenpagina op Facebook en op de site van SKAO. Op dit moment zijn wij in afwachting van het maken van een afspraak voor de 2de hercertificering.


Nieuwsbrief oktober 2018

Per heden is alle informatie verwerkt ten behoeve van onze halfjaarlijkse voetafdruk 2018. U deze inzien op onze site. Bij het vergelijken van de afgelopen jaren, kunnen wij zien dat er voortgang is geboekt in het terugdringen van onze reductiedoelstelling. Het CO2-team ziet dit positief en gaat de komende jaren verder.

Via onze website wij u op de hoogte van de activiteiten en toekomstige plannen.


Nieuwsbrief februari 2018

In week 7 heeft de eerste tussentijdse audit inzake onze CO2-Prestatieladder plaatsgevonden. Tijdens de voorbereidingde werkzaamheden van deze audit is gebleken dat wij nog geen succes hebben kunnen in onze reductiedoelstelling. Dit is ontstaan ​​door groei van het aanbod aan werk. Binnenkort hebben wij met het CO2-Team een ​​aantal plannen en met onze leden opgenomen, waarmee wij het jaar aan de slag gaan om tot CO2 reductie te komen.

Via de website wij u op de hoogte van de activiteiten en toekomstige plannen.


Nieuwsbrief december 2017

Vanwege groei van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar hebben wij ons bestaande CO2- team uitgebreid. Hierdoor kunnen wij de opgelopen achterstand in het verwerken van alle gegevens op korte termijn wegwerken en kunnen wij ons voorbereiden op de audit welke begin 2018 op de agenda staat. Op dit moment hebben wij nog geen goed beeld van onze reductie doelstelling, zoals plannen in ons energiemanagement Plan over ons referentiejaar 2015, is behaald.


januari 2017

Vol trots kunnen wij zeggen dat wij het certificaat hebben behaald!


11 november 2016

CO2-participatie

Tijdens ons team overleg van 2 november hebben wij gesproken over participatie. Om het energieverbruik niet alleen binnen onze organisaties, maar ook binnen onze branche te verminderen, werken wij aan verschillen.

Op dit moment wordt gewerkt aan een participatie met branchegenoot Henk van Tongeren Grondwatertechniek. Door deze samenwerking proberen wij nog meer CO2-reductie te creëren op het gebied van milieuvriendelijk werken.

7 oktober 2016

5 oktober jongstleden hebben wij de voortgang van onze certificering met ons team besproken. Tijdens het overleg deelde Theo ons mee, dat er een tweetal nieuwe dieselpompen zijn aangekocht. Deze dieselpompen zijn beide voorzien van het ECOMIZER-PRO pompbesturingstechnologie. Deze pompsets leiden tot een aanzienlijke uitstoot vermindering en brandstof besparing, kan tot 55% tot materieel zonder deze besturingstechniek leiden. Wil u hier meer over weten, klik dan op onderstaande link.

http://theovanvelzen.nl/nieuws/tweetal-nieuwe-dieselpompen-aangekocht-voorzien-van-het-ecomizer-pro-...


20 juli 2016

De voortgang voor de certificering verloopt prima. Wij zijn al ver in het schrijven van de bestanden en verslagen.

Zoals je op de website kunt zien heeft het zelfs een eigen pagina op de site gekregen. Op deze pagina kunt u uitgebreid lezen hoe belangrijk wij deze certificering vinden voor onze samenleving.


21 maart 2016

Inmiddels kunnen wij u vertellen dat de inventarisaties van diverse onderdelen zijn gemaakt. Tijdens ons overleg half maart, hebben we tweede naar welke stappen er gemaakt worden te worden. Concrete afspraken zijn gemaakt over het maken van de footprint, het communicatieplan en het energiemanagementplan. Daarnaast is het belangrijk dat we gaan oriënteren en verdiepen naar mogelijke participaties.

15 januari 2016

Het wordt voor onze opdrachtgevers steeds belangrijker dat wij kunnen aantonen dat wij op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Ons nieuwe bedrijfspand is 2,5 jaar gelden op een zeer duurzame manier gebouwd. Wij hechten waarde aan een milieuvriendelijke leefomgeving. Daarom willen wij de uitstoot/verbruik van CO2 ten gevolge van onze diensten/werkzaamheden in kaart brengen en ons bedrijf hiervoor te certificeren, de CO2-Prestatieladder niveau 3. Inmiddels zijn de voorbereidingen tot implementatie gestart. Via de website houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Power Valley 2018

gepuliceerd op 10 april 2018
Op 19 mei 2018 is het weer zover, Power Valley Geestmerambacht! Theo van Velzen Grondboortechniek en Bronbemaling, sponsor van Team MPM Seaside Affair. Team MPM Seaside Affair bestaat uit 9 fanatieke teamleden die deelnemen aan de tractor pulling wedstrijden in de Modified- en Unlimited klasse.

Tijdens dit evenement worden truck en tractor pulling wedstrijden gehouden op hoog nationaal niveau. Daarnaast vindt er een Truckshow plaats, met een selectie van de mooiste trucks uit de regio en is er uiteraard nog aan de kleintjes gedacht, diverse spring- en speelkussens en clowns.

Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.powervalley.nl of volg Power Valley op Facebook www.fb.com/powervalley

Huur pompen binnenstad Amsterdam

gepuliceerd op 13 oktober 2016
Door werkzaamheden aan de kademuur in de binnenstad van Amsterdam is een tijdelijke pompinstallatie nodig, met een capaciteit van 1.800 m3 per uur.
Deze pompinstallatie bestaat uit twee niveaugeregelde geluid gedempte dieselsets (1.400 en 400 m3 per uur), met maatwerk leidingwerk en alarmering.
Onze moderne huurvloot bestaat uit een grote verscheidenheid aan pompen en leidingwerk voor allerlei toepassingen.
Rioolgemaal

Tijdelijke pompinstallatie tijdens renovatie vier riool gemalen in Hoorn

gepuliceerd op 11 oktober 2016

Theo van Velzen verzorgt tijdens de renovatie van 4 rioolgemalen in de gemeente Hoorn de tijdelijke pompinstallaties.

De tijdelijke pompinstallaties variëren van geluid gedempte dieselsets met wegoverspanningen tot frequentie geregelde elektrische installaties met noodstroom aggregaten, uiteraard voorzien van alarmering en aangesloten op onze 24/7 storingsdienst.


Pomp

Tweetal nieuwe dieselpompen aangekocht voorzien van het Ecomizer-pro systeem

gepuliceerd op 07 oktober 2016
Recent hebben wij een tweetal dieselpompen aangekocht voorzien van de ECOMIZER-PRO pomp-besturingstechnologie.

De ECOMIZER-PRO betreft een uitstoot reducerende en brandstof besparende pomp, welke het toerental van de dieselmotor automatisch aanpast naar gelang de hoeveelheid te verpompen water.
Het biedt de mobiliteit van een diesel pompset, echter de flexibiliteit van een volledig frequentiegeregelde elektrische pompset.
Deze pompsets leiden tot een aanzienlijke uitstoot vermindering en brandstof besparing, kan oplopen tot 55% in vergelijking tot gelijkwaardig materieel zonder deze besturingstechniek.
Het genereert geheel automatisch een uitgebreid logboek met data over het gebruik van de pomp zoals draaiuren, draaidagen, uren tot de volgende onderhoudsbeurt en waarschuwingen of alarmeringen bij het overschrijden van (instelbare) limieten.

De gebruiker heeft mogelijkheden om enkele limieten en/of instellingen zelf te kiezen, welke zijn afgestemd op haar eigen bedrijfsvoering.
De ECOMIZER-PRO met optionele internetverbinding, geeft u de mogelijkheid om pompset volledig extern te monitoren en zelfs te bedienen vanaf elke computer of mobiele telefoon.

Start bouw!

gepuliceerd op 08 juli 2016
Op 7-7 is eerste heipaal geslagen ter uitbreiding van onze werf.

Afbeelding video opname

Babes in Business

gepuliceerd op 15 maart 2016
Op 5 maart jl was Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen te zien in Babes in Business.
Bekijk hier om de video te bekijken!
Wegoverspanning

Tijdelijke pompinstallatie Handelskade Beverwijk

gepuliceerd op 23 februari 2016
Tijdens de uitbreiding van het rioolstelsel op de Handelskade in Beverwijk met o.a. twee nieuwe overstortputten door de firma GP Groot, zorgt Theo van Velzen voor het verpompen van het rioolwater met een capaciteit van 3000 m3/h.

De tijdelijke pompinstallatie bestaat uit vier frequentie geregelde Hidrostal pompen met stroomvoorziening door onze eigen aggregaten.
In de 500 mm persleiding is over de drukke Handelskade een wegoverspanning met een lengte van 50 meter en een doorrij hoogte van 5 meter geplaatst.
De bemaling voor dit project is ook door Theo van Velzen verzorgt.

N23-Westfrisiaweg

gepuliceerd op 28 januari 2016

De N23/Westfrisiaweg vormt een essentieel onderdeel van de alternatieve Oost- West verbinding van Alkmaar naar Zwolle: de N23. Het 42 kilometer lange tracé loopt van Heerhugowaard naar Enkhuizen en sluit op twee punten bij Hoorn aan op de A7. De opwaardering van het tracé verbetert de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de regio.

Heijmans realiseert in opdracht van de Provincie Noord-Holland de opwaardering van de N23/Westfrisiaweg.

De bemalingswerkzaamheden van dit project zijn in zijn geheel gegund aan Grondboortechniek en Bronbemaling Theo van Velzen BV. Op 15 september 2015 heeft Theo van Velzen dit contract met Heijmans Infra BV ondertekend.

Tijdsverdrijfslaan te Egmond aan den Hoef

Watertoevoer Tijdverdrijfslaan te Egmond aan den Hoef

gepuliceerd op 31 maart 2015

Recent hebben we het werk “Watertoevoer Tijdverdrijfslaan” in Egmond aan den Hoef aangenomen. Hier wordt water vanuit de Hoevervaart door het leidingwerk naar de bollenkwekers geperst. Op bijna alle percelen wordt een aansluiting op de leiding aangebracht welke gebruikt kan worden voor de sproei installatie. Voor het aanbrengen van de leidingen (HPE 200 mm) hebben we de drainmachine omgebouwd en een grote slofkast achter de graafarm geplaatst. Deze kast leidt de leiding de grond in en wordt achter de graafarm horizontaal op diepte gelegd, wat geregeld wordt door de lasser.  

Het “indraaien” van de leiding is zeer goed en boven verwachting verlopen. Door de leiding op deze manier aan te brengen hebben we bijna geen bemaling nodig. We verwachten in de toekomst meer leidingwerk en of kabels op deze manier in de grond te graven.

Nieuwe vrachtwagen

Nieuwe vrachtwagen

gepuliceerd op 28 maart 2015

Onlangs is er door ons wederom een nieuwe vrachtauto in gebruik genomen.

Het gaat hierbij om een Volvo FMX, die geleverd is door Van der Linden van Sprankhuizen Bedrijfswagens uit Langedijk.

Deze auto is voorzien van een Palfinger PK 34002 SH autolaadkraan die weer geleverd is door Rijkhoff Autolaadkranen.

De laadbak / watertank is door Stam Carrosseriebouw gefabriceerd.

Dit alles zorgt ervoor dat het resultaat er weer mag zijn van de nieuwe vrachtwagen waar we de komende jaren weer mee vooruit kunnen.

Verhuizing Theo van Velzen BV

gepuliceerd op 26 maart 2015

Afgelopen 2 jaar is er veel discussie geweest over de mogelijke verhuizing van Theo van Velzen BV. Er is heel lang onduidelijkheid geweest of we wel of niet moesten verhuizen, maar vorige maand is de knoop doorgehakt. Theo van Velzen BV gaat verhuizen en maakt plaats voor het TAQA project.

Meteen zijn de voorbereiding in volle gang gezet. Tekeningen, sonderingen en aanvragen zijn gemaakt. De eerste weken zijn ze bezig geweest met het bouwterrein klaar te maken. Daarna zijn ze begonnen met heien en dat was vlak voor de bouwvak klaar. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de bouw.  Er word nu gewerkt aan de fundering.

We zullen u proberen op de hoogte te houden van de voortgang van de bouw.