Pand Theo van Velzen - Alkmaar

Bemaling

Bij een vacuümbemaling maakt men gebruik van verticale filters. Deze filters zijn voorzien van een inhanger en worden bovenop afgedicht met een rubberen stop. De inhanger wordt aangesloten op een verzamelleiding, welke wordt aangesloten op een plunjerpomp. Hierdoor ontstaat een vacuüm onderin het filter. Een vacuümbemaling kan in principe overal worden toegepast. Door de beperkte zuighoogte van pompen, de leiding weerstand en kleine lekkages, kunnen bemalingen worden uitgevoerd tot maximaal 5 á 6 meter onder het hart van de pomp. Wanneer dieper bemalen moet worden gaan wij over op de zogenaamde getrapte of meertraps bemaling. Voor het plaatsen van de filters wordt een spoellans of een hydraulische spoelkraan gebruikt. Deze spoellans spoelt water onder druk in de grond. Het gat wat hierdoor ontstaat, wordt tot de juiste diepte gespoeld. In dit gat wordt de filterbuis geplaatst.

Bij een vacuüm bemaling kan gekozen worden uit verschillende typen plunjerpompen. We hebben zowel elektrisch als diesel aangedreven plunjerpompen in onze verhuurvloot. Een oplossing tegen zettingen is te vinden in retourbemaling. Indien de afmetingen van de bouwput het toelaat is het toepassen van horizontale (vacuüm)bemaling een betere oplossing.